Investor Relations-løsninger

 

 

Marketmind Distribution AS leverer løsninger for å distribuere aksjekursinformasjon og nyheter på nettsidene til børsnoterte selskaper. StockPoint tilbyr fleksible løsninger som tilpasses og integreres enkelt på eksisterende nettsider.  Løsningene driftes i driftssenteret hos StockPoint - med garantert ytelse og oppetid.  

Mer enn 40 selskaper notert på Oslo Børs har valgt å anskaffe løsninger fra StockPoint for bruk på sine investorsider på internett.
 
Vi tilbyr blant annet:  
  • automatisk oppdatert aksjekursinformasjon, handelsstatistikk, meglerstatistikk og interaktiv grafisk fremstilling av historisk avkastning 
  • sammenligning av ditt selskaps aksjekurs mot relevante indekser, råvarer og selskaper (norske og utenlandske)
  • børsmeldinger  med komplett nyhetsarkiv fra Oslo Børs, andre kilder kan leveres etter ønske
  • oversikt over de 20 største aksjonærene for selskaper notert på Oslo Børs eller OTC-listen
  • avkastningskalkulator
  • nedlasting av historiske kurser for bruk i f.eks MS Excel
  • skreddersydd design tilpasset ditt selskaps nettsider
  • ferdige maler og programkode for kosteffektiv og enkel integrasjon på ditt selskaps nettsider
 
Vi leverer til avtalt fastpris, og inkluderer etablering samt årlig drift og vedlikehold. For mer informasjon, kontakt Helge Flataker på tlf. 210 75 008 eller e-post salg@stockpoint.no